Céljaink, küldetésünk

A közhasznú alapítvány küldetése:

Az alapítvány azért létesül, hogy az emberi és polgári jogok elveit megvalósítsa a gyakorlatban és a mindennapi életben. Ennek szolgálatára olyan lehetőségeket tesz hozzáférhetővé, amelyek kaput nyitnak a demokrácia gyakorlásához és a közgondolkodás megváltozásához. Az alapítvány tevékenysége nem reménybeli közönségét, hanem látásmódját tekintve minősül nőinek.

Megértve bár a jelenlegi társadalmi- és kommunikációs rendszerek gazdasági,- politikai,- és racionális szemléletét, általános gyakorlatát, az alapítvány mást kíván hangsúlyozni. Az új évezred szociális és mentális feszültségeinek feloldását a már meglévő eszközökben és adottságokban rejlő lehetőségek felismerésében és kedvezőbb felhasználásában látja. Az olyan örök emberi értékeknek nyit teret, mint a tolerancia, az emberi kapcsolatok, az együttérzés, az önzetlenség, a felelősségérzet, amely az egyéniség szabadságában, a lélekkel való tudatos munkában, a kultúrában, a művészetekben, a filozófiában és az esztétikum területén nyilvánul meg. Az alapítvány ehhez felhasználja a gyengébb nem erősebbik oldalát: a szubjektivitás, a kedvesség, a gyengédség, a beleérzés, együttérzés, az intuíció és a vigasztalás képességét.

Mindennek előfeltétele, hogy a női feladatok és tulajdonságok méltó rangjukra kerüljenek egyrészt a nők saját szemében, másrészt a társadalom szemében. Fontosnak tartjuk tudatosítani, hogy az úgynevezett „női tulajdonságok” valójában nem nemhez kötöttek, hiszen mindannyiunkban ott vannak a férfi és női minőségek. Az alapítvány tevékenysége révén szeretné beültetni a közgondolkodásba azt a nézetet, hogy a női értékek megjelenítése a társadalom minden területén – legyen az a döntéshozatal, a törvényalkalmazás vagy civil kezdeményezés – nem mások elől vesz el lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg, hozzájárul valamennyiünk életének kiteljesedéséhez.

 A közhasznú alapítvány célja:

A tudatos életmód, az önművelés, társas együttlétet szolgáló közösségek létrejöttének, működésének, kulturális ismeretterjesztő hálózatok, civil kezdeményezések segítése, szervezése az alapítványi célok megvalósítása érdekében.

A konkrét segítségen kívül viselkedésmintát kínál az emberi együttműködés, egymás értékeinek és érdekeinek egyaránt és kölcsönösen felismerő és elfogadó gyakorlatához. Emellett fontosnak tartjuk a tudatosság terjesztését, vagyis a szabad akarat, és az elme meghatározó szerepének jelentőségét saját életünk, és a társadalom szintjén egyaránt.

Nem csupán célunk, de missziónk, hogy segítsük az embereket az individualizáció, spirituális felébredés, önismeret, öngyógyítás útján. Hisszük, érezzük és látjuk, hogy egy globális paradigma váltásban vagyunk benne, úgyhogy a közös történéseket és jövőt az egyéni tudatosságok sokasága határozza meg. Épp ezért fontos, hogy ebben képesek legyünk fejlődni. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg erre a nők nyitottabbak, úgyhogy igen sok múlik a mai nők tudatosságán. Ezt kívánjuk segíteni, és nem csupán a felismerések, hanem a történések, öngyógyulási folyamatok beindításának a szintjén is.

Ezek mellett célünk, hogy népszerűsítsük az együttérzés értékét és jelentőségét, és segítséget nyújtsunk azoknak a rászorulóknak, akik erre nyitottak.