Céljaink, küldetésünk

Az alapító okiratban foglaltak szerint:

III. A közhasznú alapítvány küldetése: Az alapítvány azért létesül, hogy az emberi és polgári jogok elveit megvalósítsa a gyakorlatban és a mindennapi életben. Ennek szolgálatára olyan lehetőségeket tesz hozzáférhetővé, amelyek kaput nyitnak a demokrácia gyakorlásához és a közgondolkodás megváltozásához. Az alapítvány tevékenysége nem reménybeli közönségét, hanem látásmódját tekintve minősül nőinek.

Megértve bár a jelenlegi társadalmi- és kommunikációs rendszerek
gazdasági,- politikai,- és racionális szemléletét, általános gyakorlatát, az alapítvány mást kíván hangsúlyozni. Az ezredvég szociális és mentális feszültségeinek feloldását a már meglévő eszközökben és adottságokban rejlő lehetőségek felismerésében és kedvezőbb felhasználásában látja. Az olyan örök emberi értékeknek nyit teret, mint a tolerancia, az emberi kapcsolatok, az együttérzés, az önzetlenség, a felelősségérzet, amely az egyéniség szabadságában, a családi élet háborítatlanságában, a kultúrában, a művészetekben, a filozófiában és az esztétikum területén nyilvánul meg. Az alapítvány ehhez felhasználja a gyengébb nem erősebbik oldalát: a szubjektivitás, a kedvesség, a gyengédség, a beleérzés és a vigasztalás képességét.

Mindennek előfeltétele, hogy a női feladatok és tulajdonságok méltó rangjukra kerüljenek egyrészt a nők saját szemében, másrészt a társadalom szemében. Az alapítvány tevékenysége révén szeretné beültetni a közgondolkodásba azt a nézetet, hogy a női értékek megjelenítése a társadalom minden területén – legyen az a döntéshozatal, a törvényalkalmazás vagy civil kezdeményezés – nem mások elöl vesz el lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg, hozzájárul valamennyiünk életének kiteljesedéséhez.

Az alapító okiratban megfogalmazottakon kívül ( melyek hamarosan belekerülnek a módosított változatba is) a következőkkel egészítem ki a célkitűzéseinket:

Nem csupán célom, de misszióm, hivatástudatom és hajtóerőm, hogy segítsem az embereket az individualizáció, spirituális felébredés, önismeret, öngyógyítás útján. Hiszem, érzem és látom, hogy egy globális paradigma váltás előtt állunk ( sőt, már benne is vagyunk a folyamatban), úgyhogy a közös történéseket és jövőt az egyéni tudatosságok sokasága határozza meg. Épp ezért fontos, hogy ebben képesek legyünk fejlődni. Jelenleg erre a nők nyitottabbak, úgyhogy igen sok múlik a mai nők tudatosságán. Ezt kívánom segíteni minden tudásommal, és nem csupán a felismerések, hanem a történések, öngyógyulási folyamatok beindításának a szintjén is.