Blog

Terveink között szerepel egy weboldal. (Új egyensúly )

A tudatos férfi és nő oldala

Site-unk célja, hogy segítsük a nemek közötti harmónia, egyensúly létrejöttét.

Szeretnénk, hogy a közemberhez is eljussanak azok az információk, amikről ő talán azt se tudja, hogy léteznek, vagy hogy hol keresse ezeket.

Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a hatalmi drámák, a meg nem értések, a lejárt, régi sztereotípiákba, hitrendszerekbe való beragadás helyett egyre több változásra nyitott, önmagukat és a másikat megismerni és megérteni vágyó, és legfőképpen a jelenben élő ember gazdagítsa a világot.

Az elmúlt évszázadokat a patriarchális kultúra jellemezte.  A mai, haladásra, fejlődésre nyitott, modern világban ennek már nincs helye. A ma férfija és nője, aki hajlandó, sőt, vágyik a lélektől-lélekig való, játszmamentes kommunikációra és kapcsolatra (vagyis egymás megértésére, tiszteletére és szeretetére), nem alá-és fölérendelt viszonyt akar, hanem egymást kiegészítő, segítő és felemelő kapcsolódást.

Ehhez elengedhetetlen az önismeretre való nyitottság, a saját érzések és szükségletek ismerete, a családon és társadalmon belüli szerepek, feladatok, illetve az alapvető értékek, képességek felismerése és tisztázása.

Ehhez kívánunk a site-unkon levő információkkal (később pedig az önszerveződő körök inspirálásával) hozzájárulni.